Politika privatnosti i zaštita osobnih podataka

Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH, Kralja Petra Krešimira IV. 2, 10000 Zagreb) kao voditelj obrade obvezuje se na zaštitu i obradu Vaših osobnih podataka potrebnih za aktiviranje računa na internetskoj platformi EDUCA@SSSH u skladu s načelima i postupcima propisanima Uredbom EU 2017/679 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (tzv. GDPR) te s njim usklađenim internim aktima SSSH (Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske).

SSSH se obvezuje da će Vaše podatke koristiti isključivo u svrhu registracije u internetskoj platformi te omogućavanja korištenja komunikacijskih i informativnih usluga iz mobilne aplikacije „Zajedno smo jači“ i usluga koji se odnose na sindikalnu edukaciju.

Za aktiviranje računa i korištenje internetske platforme potrebno je ostaviti sljedeće osobne podatke: ime, prezime, datum rođenja, spol, broj telefona, sindikat u koji ste učlanjeni i naziv poslodavca/podružnice.

Navedeni podaci čuvaju se dok osoba ne zatraži de-registraciju s internetske platforme EDUCA@SSSH, odnosno dok SSSH ne utvrdi da je osoba prestala biti članom jednog od sindikata udruženih u SSSH.

Sukladno člancima 15, 16., 17., 18. Uredbe EU 2016/679 ispitanik ima pravo na pristup, ispravak, brisanje ili ograničenje obrade osobnih podataka, povlačenje privole (čl.7.st.2.)  i prigovor nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

U svrhu osiguravanja komunikacijskog kanala među korisnicima aplikacije – članovima sindikata, s drugim korisnicima bit će podijeljeno samo Vaše ime i prezime, sindikat čiji ste član, te naziv vaše podružnice. Ostali osobni podaci, uključujući vaš spol, datum rođenja i telefonski broj, neće biti vidljivi ostalim korisnicima platforme.

Vaši osobni podaci mogu također biti učinjeni dostupnima trgovačkom društvu ITO Individuum-Team-Organisation d.o.o. (Vukovarska 284, 10 000 Zagreb) koje pruža tehničku uslugu održavanja internetske platforme EDUCA@SSSH i baze korisnika. Sukladno ugovoru potpisanom između SSSH i ITO Individuum-Team-Organisation d.o.o., svi osobni podaci u bazi korisnika smatraju se povjerljivom informacijom i poslovnom tajnom, te ih ITO Individuum-Team-Organition nema pravo koristiti ni za koju drugu svrhu osim održavanja internetske platforme.

SSSH neće pregledavati, skenirati niti analizirati privatne poruke koje razmjenjujete sa drugim korisnicima mobilne aplikacije, no zadržava pravo na uklanjanje javnodostupnog sadržaja na forumu koji prema važećim zakonskim propisima čini govor mržnje.

SSSH neće prosljeđivati osobne podatke korisnika bilo kojoj trećoj strani.

Za bilo kakva pitanja ili zahtjeve i upite u vezi obrade Vaših osobnih podataka možete se javiti na educa@sssh.hr.


Isključenje odgovornosti

SSSH nastoji umanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja mobilne aplikacije i sustava EDUCA@SSSH, ali ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti uvijek biti dostupne, odnosno da neće doći do tehničkih pogreška prilikom prijave i odobravanja sudjelovanja na tečajevima.

U slučaju bilo kakvih problema s korištenjem web sustava, obratite se na e-mail educa@sssh.hr ili broj telefona 01 46 55 048.

.