Pregled tečaja
Naziv "Anatomija sindikata" - Organizacija i funkcioniranje sindikata
Program Program temeljnog sindikalnog osposobljavanja
Opis Zbog promjena u svijetu rada, tehnološkog razvoja i globalizacije, sindikati su danas suočeni s brojnim izazovima. Moraju se mijenjati i prilagođavati ako žele sačuvati svoju snagu i položaj u društvu. No da bismo mogli raditi na modernizaciji i reformi sindikata, ponajprije moramo dobro poznavati njegovu unutarnju strukturu i funkcioniranje. Tečaj obrađuje ulogu sindikata u suvremenom društvu, strukturu i unutarnje funkcioniranje sindikalnih organizacija, te izvore snage i moguće strategije modernizacije sindikata.
Ishodi Sudjelovanje na tečaju pomoći će vam: • razumjeti ulogu i položaj sindikata u suvremenom društvu, te njegov odnos s drugim društveno-političkim akterima, • razumjeti strukturu sindikalnih organizacija, odnosno različite razine sindikalnog djelovanja, • razumjeti demokratsko funkcioniranje sindikata, uključujući izbore i procese donošenja odluka, • razumjeti izazove s kojima se suočava suvremeni sindikat i moguće strategije modernizacije sindikata.
Ciljna grupa Sindikalni povjerenici, članovi sindikalnih povjereništava, sindikalni aktivisti
Lokacija Daruvarske Toplice,
Početak tečaja od: 29.11.2023. sa početkom u: 13:30, skupa: 2 dan/a
Bilješke
Treneri

Darko Šeperić

Maja Mirt

.