Pregled tečaja
Naziv "Rad nije roba" - Osnove ekonomije rada
Program Program temeljnog sindikalnog osposobljavanja
Opis Ekonomija rada proučava funkcioniranje i dinamiku tržišta rada, uključujući faktore koji utječu na efikasnost rada i načine određivanja plaća radnika. Ove teme bitne su za sindikalni rad ne samo zato što su povezane s kolektivnim pregovaranjem, nego i zato što su važne za nadzor pravilnog obračunavanja plaća radnika, kao i praćenje zapošljavanja, te radnih uvjeta općenito. Sadržaj tečaja obuhvaća funkcioniranje tržišta rada, sustav plaća i nagrađivanja, obračun plaća, te osnove financijskog izvještavanja.
Ishodi Sudjelovanje na tečaju pomoći će vam: • razumjeti kako funkcionira tržište rada i koja je uloga sindikata na njemu, • upoznati se s različitim sustavima određivanja plaća i nagrađivanja radnika, • naučiti kontrolirati ispravnost obračuna plaće, • upoznati se s temeljnim pojmovima vezanim uz financijske izvještaje.
Ciljna grupa Sindikalni povjerenici, članovi sindikalnih povjereništava, sindikalni aktivisti
Lokacija Osijek,
Početak tečaja od: 21.11.2023. sa početkom u: 09:00, skupa: 1 dan/a
Bilješke
Treneri

Bojana Percan

Domagoj Ferdebar

.